Month: April 2018

ingebruikneming en inzegening gerestaureerd Adema orgel in St. Dominicus

Op Pinksterzaterdag zal de gerestaureerde speeltafel en orgel tijdens de avondviering feestelijk in gebruik worden genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel in de Dominicuskerk is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door de gebroeders

Tagged with: ,

impact van de nieuwe privacywet op het werk in de kerk (26 april)

Het bisdom organiseert een avond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De avond is een aanrader voor alle beroepskrachten en vrijwilligers die wel eens een

Top