Month: April 2018

ingebruikneming en inzegening gerestaureerd Adema orgel in St. Dominicus

Op Pinksterzaterdag zal de gerestaureerde speeltafel en orgel tijdens de avondviering feestelijk in gebruik worden genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel in de Dominicuskerk is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door de gebroeders

Tagged with: ,

hoe was het voor het volk van Israël om in ballingschap te leven

Verslag van de lezing door Mgr. C. v.d. Hout op 4 april in het Titus Brandsma Huis Ruim 30 mensen waren aanwezig bij de lezing van onze bisschop over Israël en ballingschap.  Met een aantal dia’s en gelardeerd met vele

Bonifatius 4 middagen per week open!

In het kader van Leeuwarden CH2018 is de Bonifatiuskerk na Pasen t/m juni vier middagen per week te bezichtigen! Onthouden dus: vanaf woensdag 4 april (direct na Pasen) t/m 30 juni is de kerk op woensdag-, donderdag- vrijdag- én zaterdagmiddag

Top