Month: April 2018

foto’s presentatieviering diaconaal werker, 1e communicantjes en stagiair-organist in fotoalbum

Foto’s van de presentatieviering op 14 april 2018 zijn in het fotoalbum geplaatst. Het fotoalbum kunt u vinden op het afgeschermde gedeelte van de website, waarvoor u moet inloggen. U komt daar via de pagina ‘mijn parochie‘ (in de zwarte,

ingebruikneming en inzegening gerestaureerd Adema orgel in St. Dominicus

Op Pinksterzaterdag zal de gerestaureerde speeltafel en orgel tijdens de avondviering feestelijk in gebruik worden genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel in de Dominicuskerk is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door de gebroeders

Tagged with: ,

bedankt voor uw giften voor Zambia en de voedselbank

Dank aan alle gulle gevers die iets hebben bijgedragen tijdens de veertigdagentijd voor de actie voor Zambia, en voor de voedselbank!  Zie het bericht over ‘armoedebestrijding in Mbala, Zambia‘  

Top