Tag: restauratie

Op Pinksterzaterdag zal de gerestaureerde speeltafel en orgel tijdens de avondviering feestelijk in gebruik worden genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel in de Dominicuskerk is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door de gebroeders

Tagged with: ,

adema-orgel Bonifatiuskerk

Restauratie Adema-orgel St. Bonifatiuskerk Leeuwarden Na vele jaren van fondsenwerving is op 8 januari 2018 de restauratie gestart van het Adema-orgel van de Leeuwarder St. Bonifatiuskerk, welke kerk behoort tot de R.K. Sint-Vitusparochie (die tot 1 januari 2018 nog Titus

Tagged with: , ,
Top