Category: nieuws

stille omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: ‘Eucharistie = Liefde’. We kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen

‘liberaal christendom’, een lezing in de Doopsgezinde kerk op 20 februari

  Liberaal christendom voor iedereen  Een lezing door Wouter Slob (1965). Hij is co-auteur van het boek Liberaal Christendom. Hij studeerde theologie en filosofie, is PKN-predikant van Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Begin 2016

Tagged with: , ,

aswoensdag, vastenactie / vom-vieringen / vastenmaaltijd

Met de viering op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. Tijdens de viering werden – onder het toeziend oog van de kinderen – de verdorde Palmpasentakjes van vorig jaar verbrand tot as, die nodig is voor het maken van de askruisjes. De

Tagged with: , , ,
Top