Category: nieuws

nieuwe gebeden, teksten, liederen, verhalen en films voor de Goede Week

Nu de kerken gesloten zijn, draagt het pastoresteam digitaal teksten aan – ook voor de kinderen – om de onderlinge verbondenheid gestalte te geven en ons geloofsleven te voeden. Dit is een groeipagina… voor de kinderen update 6 april: Wekelijks

Tagged with: , , ,

uitnodiging om mee te bidden

Deze Goede Week staat het lijden van de stad en de wereld centraal. Hoe gaan we daar mee om? Waar is God te vinden in lijden en dood? Hoe kunnen we Gods liefde in deze bizarre wereld verstaan?  Ons gebed

nieuwe muurkrant buitengebied

Top