Category: nieuws

activiteiten Titus Brandsma Huis februari

Ook wij gaan meer open!

Vanaf zaterdag zijn er weer 50 mensen welkom in de Dominicuskerk. U moet nog wel reserveren. Dan kan via de website: www.sintvitusparochie.nl/aanm-zaterdagviering-dom/ Ook voor de Bonifatiuskerk moet u nog reserveren: www.sintvitusparochie.nl/aanm-zondagviering-bon/ Vanaf volgende week vinden de doordeweekse vieringen weer op

Tridentijnse H. Mis Joure

Voor het Vicariaat Friesland – N.O.P. wordt eens in de maand een Tridentijnse H.Mis gehouden.U bent van harte welkom op zondag 20 februari a.s. om 15.30 uur  in de H.Mattheüskerk te Joure.Na de viering is er – indien toegestaan rond

inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

nieuwsbrief januari 2022

nieuwe gedelegeerde voor het onderwijs -pastoor Peter Stiekema

ACTIE KERKBALANS; geef vandaag voor de kerk van morgen

FAMILIEWEEKEND 29 april – 1 mei 2022

Voor alle jongeren, kinderen en ouders organiseren we een familieweekend met als thema: Koninklijk. We willen elkaar graag beter leren kennen en samen ontdekken wie we zijn en welke rol het geloof speelt ons leven. Jongeren vanaf 12 jaar en

Top