Month: October 2023

nationale bedevaart jubeljaar 2025

klimaatvraagstuk, kerken staan samen sterk

Dinsdag 10 oktober was in de Grote kerk te Leeuwarden de start van het Convenant Groene kerken.We linken hieronder graag naar twee artikelen uit het Friesch dagblad waarin u meer kunt lezen over de ondertekening van dit convenant. FD-artikel Lodewijk

Top