ledenadministratie

Wat doet de ledenadministratie? 

  • het in- en uitschrijven van parochianen in het adresbestand van de parochie
  • het verwerken van adreswijzigingen en andere mutaties, zie hiervoor het mutatieformulier ledenadministratie. U kunt het formulier downloaden en ingevuld per mail of post terugsturen.
  • het uitdraaien van adresgegevens t.b.v. Kerkbalans, voor het toesturen van het ParochiemagaZin, voor het sturen van uitnodigingen voor de communiecatechese, etc.

Contact 

mutatieformulier ledenadministratie

Sila

De ledenadministratie houdt bij welke personen bij de parochie horen. Het bisdom Groningen-Leeuwarden is aangesloten bij de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) en dus ook de Sint-Vitusparochie.
Wekelijks komen automatisch alle adresmutaties van geregistreerde RK-leden binnen bij de ledenadministratie: nieuwkomers binnen onze parochie, parochianen die de parochie hebben verlaten, verhuizingen en het overlijden van parochianen. De gegevens van nieuwkomers krijgen wij alleen door als hun vorige parochie was aangesloten bij de SILA. Is dat niet het geval of weet u dat niet, dan verzoeken wij u vriendelijk u alsnog zelf bij de ledenadministratie aan te melden. Nieuwgeborenen komen ook niet automatisch via de SILA binnen, zij moeten door de ouders bij de ledenadministratie worden aangemeld. Dit kan bij de doop van een kind of via het mutatieformulier.

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Het ledenbestand valt onder de Wet ‘Bescherming Persoons­gegevens’. Deze wet schrijft voor dat gegevens uit een kerkelijk bestand uitsluitend mogen worden gebruikt voor pastorale en diaconale activiteiten van de parochie, bijv. voor kinderen die in aanmerking komen voor de eerste communie-catechese.