financiën

bijdragen, giften, rekeningnummers en tarieven

De parochie is financieel afhankelijk van uw bijdrage.

 • Jaarlijks doen wij hiervoor een beroep op u via de actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron.
 • Daarnaast ontvangt de parochie de zogenaamde stipendia bestaande uit de rouw- en trouwgelden en andere giften bij bijzondere gelegenheden.
 • Tenslotte bestaat de mogelijkheid in een testament de parochie te gedenken met een legaat via een notariële schenking aan de parochie. In het document ‘schenken en nalaten’ leest u hierover meer.
  Belangstelling? Mail naar fin.administratie@sintvitusparochie.nl en er wordt contact met u opgenomen. 

Belastingvoordeel Periodieke giften

De belastingdienst stimuleert giften door ze aftrekbaar te maken van uw inkomen. Omdat we als parochie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kunt u van deze voordelige regeling gebruik maken (zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO15101).

De belastingdienst heeft het eenvoudig gemaakt. Het invullen van een eenvoudig formulier volstaat om afhankelijk van uw inkomen 36,5%, 42% of 52% van de waarde van uw bijdrage te kunnen aftrekken. Uw voordeel is dat u zo een mooie aftrekpost creëert. Mogelijk nadeel is dat u zich wel voor vijf jaar vastlegt, maar in bijzondere omstandigheden (zie het formulier) kan die voorwaarde ook vervallen.

Het formulier is hier te downloaden, maar u kunt het ook verkrijgen door het te downloaden van de site van de belastingdienst. Vergeet niet het RSIN nummer825659991 van onze parochie in te vullen. Vervolgens stuurt u het formulier per post naar “Sint-Vitus-parochie financiële administratie, antwoordnummer 6023, 8900VC Leeuwarden”. Natuurlijk kunt u het ook mailen naar administratie@sintvitusparochie.nl

rekeningnummers t.b.v. giften, kerkbijdragen

 • NL40 RABO 0127 5836 29 t.n.v. Sint-Vitusparochie Algemeen
 • NL44 INGB 0004 5993 56 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden
 • NL21 RABO 0352 1005 59 t.n.v. Sint-Vitusparochie Jirnsum
 • NL89 RABO 0127 5006 85 t.n.v. Sint-Vitusparochie Wytgaard
 • NL36 RABO 0335 4224 97 t.n.v. Sint-Vitusparochie Wergea/Warten
 • NL74 RABO 0354 7506 15 t.n.v. Sint-Vitusparochie Easterwierrum

Alle nummers zijn t.n.v. Sint-Vitusparochie, met toevoeging van genoemde plaats.

kerkbalans

Coördinator Actie Kerkbalans en bijdragenadministratie Kerkbalans is bereikbaar via  bijdragen@sintvitusparochie.nl
Klik hier voor het formulier om een gift voor Kerkbalans door te geven.

kerkelijke tarieven

De kerkelijke tarieven voor bijv. huwelijk, uitvaart, misintenties, grafrechten, e.d. zijn mede afhankelijk van de kerkbijdrage die u in het voorafgaande jaar hebt betaald.

rekeningen

Hebt u kosten gemaakt voor de parochie, dan kunt u de rekening sturen naar  fin.administratie@sintvitusparochie.nl of per post naar kerkelijk bureau, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden, t.a.v. financieel-administrateur. 

jaarrekeningen

Jaarrekeningen vindt u op de ANBI-pagina