financiën

voor informatie over de ANBI-status van de parochie, klik op het logo ANBI.

 

bijdragen, giften, rekeningnummers en tarieven

De parochie is financieel afhankelijk van uw bijdrage.

 • Jaarlijks doen wij hiervoor een beroep op u via de actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron.
 • Daarnaast ontvangt de parochie de zogenaamde stipendia bestaande uit de rouw- en trouwgelden en andere giften bij bijzondere gelegenheden.
 • Tenslotte bestaat de mogelijkheid in een testament de parochie te gedenken met een legaat via een notariële schenking aan de parochie. In het document ‘schenken en nalaten’ leest u hierover meer.
  Belangstelling? Mail naar fin.administratie@sintvitusparochie.nl en er wordt contact met u opgenomen. 

rekeningnummers t.b.v. giften, kerkbijdragen

 • NL40 RABO 0127 5836 29 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden
 • NL44 INGB 0004 5993 56 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden
 • NL21 RABO 0352 1005 59 t.n.v. Sint-Vitusparochie Jirnsum
 • NL89 RABO 0127 5006 85 t.n.v. Sint-Vitusparochie Wytgaard
 • NL36 RABO 0335 4224 97 t.n.v. Sint-Vitusparochie Wergea/Warten
 • NL74 RABO 0354 7506 15 t.n.v. Sint-Vitusparochie Easterwierrum

Alle nummers zijn t.n.v. Sint-Vitusparochie, met toevoeging van genoemde plaats.

kerkbalans

Coördinator Actie Kerkbalans en bijdragenadministratie Kerkbalans is bereikbaar via  bijdragen@sintvitusparochie.nl

kerkelijke tarieven

De kerkelijke tarieven voor bijv. huwelijk, uitvaart, misintenties, grafrechten, e.d. zijn mede afhankelijk van de kerkbijdrage die u in het voorafgaande jaar hebt betaald.

rekeningen

Hebt u kosten gemaakt voor de parochie, dan kunt u de rekening sturen naar  fin.administratie@sintvitusparochie.nl of per post naar kerkelijk bureau, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden, t.a.v. financieel-administrateur.