ANBI-status

Exploitatie 2018

Jaarrekening 2018 Sint-Vitusparochie
Jaarrekening 2017/2018 Parochiële Caritas Instelling Sint-Vitus (PCI)

RSIN-nummers

Fiscaal RSIN-nummer Sint-Vitusparochie: 825659991.
Fiscaal RSIN-nummer Parochiële Caritas Instelling (PCI): 824106945.

Exploitatie 2017

In verband met de ANBI-status is de Sint-Vitusparochie – op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie van 5 parochies – verplicht de exploitatierekeningen van de voormalige parochies te publiceren.

Jaarrekeningen 2017 van de voormalige parochies