kerkelijk bureau

Titus Brandsma Huiscontact 
kerkelijk bureau Sint-Vitusparochie
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of
info@sintvitusparochie.nl
tel. (058) 212 09 84

Het kerkelijk bureau is het administratieve ‘knooppunt’ van de Sint-Vitusparochie. Voor het aanvragen van een doopbewijs of andere vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
parish information in English

BEREIKBAARHEID
In verband met de verbouwing van het Titus Brandsma Huis zal het kerkelijk bureau voorlopig alleen op dinsdag- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar zijn van 9.30 uur tot 11.00 uur, op telefoonnummer 058-2120984.

De binnenkomende mail wordt door de medewerkers van het kerkelijk bureau iedere dag gelezen en verwerkt. E-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Wij adviseren u dan ook om zoveel mogelijk per mail te communiceren en reserveringen voor de vieringen via de website www.sintvitusparochie.nl te doen.