kerkelijk bureau

Titus Brandsma Huiscontact 
kerkelijk bureau Sint-Vitusparochie
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of
info@sintvitusparochie.nl
tel. (058) 212 09 84

Het kerkelijk bureau is het administratieve ‘knooppunt’ van de Sint-Vitusparochie. Voor het aanvragen van een doopbewijs of andere vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
parish information in English

Hebt u een vraag?
Het kerkelijk bureau is per email bereikbaar (zie link hierboven) of telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur.