kerkelijk bureau

Titus Brandsma Huiscontact 
kerkelijk bureau Sint-Vitusparochie
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of
info@sintvitusparochie.nl
tel. (058) 212 09 84

Openingstijd kerkelijk bureau
iedere woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur.

Het kerkelijk bureau is het administratieve ‘knooppunt’ van de Sint-Vitusparochie,  per 1 januari 2018 ontstaan als fusie van een vijftal parochies. De archieven van alle voormalige parochies zijn eigendom van de Sint-Vitusparochie. Voor het aanvragen van een doopbewijs of andere zaken die betrekking hebben op al deze voormalige parochies kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Sint-Vitusparochie.

Een overzicht van de voormalige parochies:

 • H. Wiro te Easterwierrum (Nederlands: Oosterwierum)
 • H. Marcus de Evangelist te Jirnsum (Nederlands: Irnsum)
 • H. Martinus te Wergea/Warten (Nederlands: Warga/Wartena)
 • Maria Tenhemelopneming te Wytgaard.
 • Titus Brandsma te Leeuwarden, die in 1986 is ontstaan als fusie van:
  • de parochie H. Franciscus te Leeuwarden,
  • de parochie St. Johannes de Doper te Leeuwarden (voorheen: Huizum),
  • de parochie H. Paulus te Leeuwarden,
  • de vicarie Emmaüsgangers te Leeuwarden,
  • de parochie St. Dominicus te Leeuwarden,
  • de parochie St. Bonifatius te Leeuwarden.