ontstaansgeschiedenis Sint-Vitusparochie

De Sint-Vitusparochie is ontstaan op 1 januari 2018 door samenvoeging van het samenwerkingsverband van parochies Om de Zuid, te weten Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum met de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden e.o.

De vorige bisschop, Mgr. De Korte, heeft in 2011 – na een consultatieronde langs alle parochies in het bisdom – besloten om toe te werken naar vitale parochies, zowel pastoraal inhoudelijk als organisatorisch. Dit heeft in het bisdom Groningen-Leeuwarden geleid tot 19 nieuwe parochies, 10 in het vicariaat Groningen-Drenthe en 9 in het vicariaat Friesland-Noordoostpolder.

voorgeschiedenis

Een aanzet voor het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Vitusparochie in een doorlopend verhaal, vind u hieronder.

Heeft u aanvullende informatie? Stuur het naar communicatie@sintvitusparochie.nl