ontstaansgeschiedenis Sint-Vitusparochie

De Sint-Vitusparochie is ontstaan op 1 januari 2018 door samenvoeging van het samenwerkingsverband van parochies Om de Zuid, te weten Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum met de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden e.o.

De vorige bisschop, mgr. De Korte, heeft in 2011 een consultatieronde gehouden langs alle (samenwerkingsverbanden van) parochies in het bisdom, waarna werd besloten om toe te werken naar grote vitale parochies, zowel pastoraal inhoudelijk als organisatorisch.Dit werd beschreven in het beleidsplan ‘Kwetsbaar en hoopvol’. De samenvoeging van parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft uiteindelijk geleid tot 19 nieuwe parochies, 10 in het vicariaat Groningen-Drenthe en 9 in het vicariaat Friesland-Noordoostpolder.

voorgeschiedenis

Een aanzet voor het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis van Sint-Vitus in een doorlopend verhaal, vind u hieronder.

Heeft u aanvullende informatie? Stuur het naar communicatie@sintvitusparochie.nl