voormalige parochies Om de Zuid

En hun kerken (de laatste twee zijn geen eigendom meer van de Sint-Vitusparochie)