voormalige parochies Om de Zuid

De vier parochies aan de zuidkant van Leeuwarden hadden voor 1 januari 2018 een samenwerkingsverband onder de naam ‘Parochies om de Zuid’. Het waren de volgende parochies:

  • de parochie Wergea/Warten
  • de parochie in Wytgaard
  • de parochie in Jirnsum
  • de parochie in Easterwierrum

De parochies van Easterwierrum en Jirnsum zijn samengevoegd, respectievelijk met Wergea/Warten en met Wytgaard. De kerken van Jirnsum en Easterwierrum zijn geen eigendom meer van de Sint-Vitusparochie.

De overgebleven kerken zijn:

De Heilige Marcus te Jirnsum is aan de eredienst onttrokken evenals de Heilige Wiro te Easterwierrum, (eigendomsoverdracht Heilige Wiro).

Wel wordt in de dagkapel van de St. Marcus tweewekelijks volgens rooster nog een viering gehouden op donderdagochtend om 9.30 uur, zie vieringrooster.