Heilige Wiro te Easterwierrum

Eigendomsoverdracht

Op 20 januari 2017 is de parochiekerk van de H. Wiro te Easterwierrum middels notariële akte in eigendom overgedragen aan de heer R. van der Land en mevrouw P.A. Wierstra, beiden wonende te Stavoren. Ter voorkoming van misverstanden: alleen het kerkgebouw is verkocht, niet de pastorie.

Bij de verkoop van de voormalige parochiekerk zijn de kerkelijke voorschriften gevolgd en zijn de vereiste goedkeuringen van de diocesane instanties verkregen. De heer van der Land en mevrouw Wierstra zullen het voormalige kerkgebouw verbouwen tot woning, dit met instemming en goedkeuring vanwege de gemeente.

Op basis van deze overdracht heeft de diocesaan administrator P.H.H. Wellen gisteren het decreet getekend waarmee de H. Wiro formeel aan de eredienst onttrokken is. Het gebouw oogt nu wellicht als een kerk, voor de Katholieke Kerk is het formeel geen kerk meer en teruggegeven aan profaan gebruik.