pastoresteam

L.R. van der Wal 
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl
tel. 058-2894090

 

 

G.Kamsma-150x150mw. G.M.H. Kamsma-Kunst (pastoraal werker)
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl
tel.06-12804205

 
 

pastor Lysbeth Minnema (juni 2018)mw. L. Minnema (diaconaal opbouwwerkster)
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

tel. 06-24843682 
BLOG: Levenswegen

 


Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’, dit is de pastor die de uitvaartwacht in de betreffende week. Wisseldag is in principe op maandag om de twee weken.

Op het vieringrooster staat boven iedere week aangegeven wie pastor van de week is
– tel.nr. pastoor Van der Wal, tel. 058-289 40 90
– tel.nr.: pastor Kamsma-Kunst, tel. 06-12 80 42 05

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt de ‘pastor van de week’ te zijn. Dat betekent dat degene die in een bepaalde week de ‘wacht’ heeft, de eerste is die benaderd moet worden bij een uitvaart. De pastor van de week verzorgt de uitvaart van de mensen die in die betreffende week komen te overlijden.

In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen