pastoresteam

L.R. van der Wal 
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl
tel. 058-2894090

 

 

 

G.Kamsma-150x150mw. G.M.H. Kamsma-Kunst (pastoraal werker)
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl
tel.06-12804205

 
 

pastor Lysbeth Minnema (juni 2018)mw. L. Minnema (diaconaal opbouwwerkster)
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

tel. 06-24843682 

 

 

Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’

Tenzij anders vermeld, geldt het volgende:
– Even weken: pastoor Van der Wal, tel. 058-289 40 90
– Oneven weken: pastor Kamsma-Kunst, tel. 06-12 80 42 05

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt de ‘pastor van de week’ te zijn. Dat betekent dat degene die in een bepaalde week de ‘wacht’ heeft, de eerste is die benaderd moet worden bij een uitvaart. De pastor van de week verzorgt de uitvaart van de mensen die in die betreffende week komen te overlijden.

Pastoor Van der Wal heeft de even weken dienst en Pastor Kamsma-Kunst de oneven weken. Deze wisseling is per week en begint op maandag.
In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen