VitusNijs

Het ParochieMagaZin van de Sint-Vitusparochie

  • Kopij voor het volgende nummer kunt u sturen naar vitusnijs@sintvitusparochie.nl 
    Graag aanleveren uiterlijk 21 juni 2021, verschijnt 13 juli 2021.

archief (te beginnen met het meest recente nummer)

Voorafgaand aan 1-1-2018 (fusiedatum) zijn Kerkvenster en Fjouweresom het laatste kwartaal van 2017 gezamenlijk verschenen.