VitusNijs

Het ParochieMagaZin van de Sint-Vitusparochie

  • Kopij voor nummer 5 (okt/half nov.) kunt u sturen naar vitusnijs@sintvitusparochie.nl 
    Graag aanleveren uiterlijk 9 september / verschijnt 3 oktober.

archief (te beginnen met het meest recente nummer)

Voorafgaand aan de fusie op 1-1-2018 zijn Kerkvenster en Fjouweresom het laatste kwartaal van 2017 gezamenlijk verschenen.