VitusNijs

Het ParochiemagaZin van de Sint-Vitusparochie

VitusNijs nr. 6: kopij inleveren tot 23 okt. / verschijnt 15 nov.
VitusNijs nr. 7: kopij inleveren tot 20 nov. / verschijnt 13 dec.

archief (te beginnen met het meest recente nummer)