VitusNijs

Het ParochiemagaZin van de Sint-Vitusparochie

VitusNijs nr. 2 (april / mei 2018)

VitusNijs nr. 3:

VitusNijs nr. 4: 

  • kopij inleveren tot 19 juni
  • verschijnt op 12 juli

archief (te beginnen met de meest recente nummers)