VitusNijs

Het ParochiemagaZin van de Sint-Vitusparochie

VitusNijs nr. 4 (papieren versie verschijnt op 12 juli)

VitusNijs nr. 5:

  • kopij inleveren tot 11 sept.
  • verschijnt op 4 okt.

archief (te beginnen met het meest recente nummer)