Heilige Marcus te Jirnsum aan eredienst onttrokken

Donderdag 27 oktober 1966 was een bijzondere dag voor de katholieke gemeenschap van Jirnsum. Die dag consacreerde (ofwel wijdde) Mgr. Petrus Antonius Nierman, bisschop van Groningen, de toen nieuwe Marcuskerk. De 12 apostelkruisjes en het altaar werden gezalfd met Chrisma om kerk en altaar aan God toe te wijden. Het wijden van plaatsen en gebouwen is ook bekend in andere religies.

Waar kerk en altaar aan God gewijd zijn, is het niet (meer) bestemd voor werelds of profaan gebruik. Dat is de reden waarom een katholieke kerk niet gebruikt wordt voor niet christelijke activiteiten. De kerk is immers boven alles aan God gewijd, Zijn Huis. In bijbelse tijden is het altaar al bekend. Altus = hoog en ara = offerplaats. Volgens de apostel Paulus is ons altaar een Persoon: Jezus zelf. Wij komen tot Hem om door Hem onze offers aan God aan te bieden. De altaarkus, aan het begin en het einde van de Eucharistie, is de begroeting van Jezus. Daarom heeft elk altaar vijf kruisjes, symbool van Jezus’ kruiswonden. Zo bevat een altaar ook een reliek van een of meerdere martelaren. In de vroege tijd van het christendom werd Eucharistie gevierd op graven van martelaren: verbonden met de gemeenschap met de heiligen.

Altaar h.Marcus te JirnsumAls een kerk aan de eredienst wordt onttrokken en voor ander gebruik in eigendom overgaat, dan wordt de kerk geprofaniseerd: teruggegeven aan de wereld. Dat gebeurt door verwijdering van de altaarsteen, als het altaar van hout is, of opening van het reliekengraf als het altaar van steen of marmer is.

De Marcuskerk is in eigendom overgedragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum. Hoewel we er tweewekelijks blijven vieren, er ook kerkelijke uitvaarten kunnen zijn, is de parochiekerk van St. Marcus aan de eredienst onttrokken. Het oogt dan nog steeds als kerk maar is in de katholieke beleving geen kerk meer, niet meer het enkel en alleen aan God gewijd huis.

Op weg naar de eigendomsoverdracht is op 24 mei j.l. het reliekengraf van het altaar geopend en zijn de relieken van Justinus en Euphemia verwijderd. De relieken zijn herplaatst in het reliquiarium, de glazen reliekenkast, in de tombe van het hoofdaltaar van de Dominicuskerk.

Overdracht parochiekerk, zaal en pastorie H. Marcus  (31 augustus 2017)