waar komen wij vandaan

De Sint-Vitusparochie is op1 januari 2018 ontstaan. Toen zijn onderstaande parochies met elkaar gefuseerd.

 • H. Wiro te Easterwierrum (Nederlands: Oosterwierum)
 • H. Marcus de Evangelist te Jirnsum (Nederlands: Irnsum)
 • H. Martinus te Wergea/Warten (Nederlands: Warga/Wartena)
 • Maria Tenhemelopneming te Wytgaard
 • Titus Brandsma te Leeuwarden, die in 1986 is ontstaan als fusie van:
  • de parochie H. Franciscus te Leeuwarden,
  • de parochie St. Johannes de Doper te Leeuwarden (voorheen: Huizum),
  • de parochie H. Paulus te Leeuwarden,
  • de vicarie Emmaüsgangers te Leeuwarden,
  • de parochie St. Dominicus te Leeuwarden,
  • de parochie St. Bonifatius te Leeuwarden.

Klik hier om het oprichtingsdecreet Sint-Vitusparochie te lezen

De archieven van al deze voormalige parochies zijn nu eigendom van de Sint-Vitusparochie.