Sint-Vitus, nieuwe parochienaam

Sint-Vitus, nieuwe parochienaam
Onze nieuwe bisschop mgr. van den Hout heeft de besturen van Om de Zuid en Leeuwarden per brief geïnformeerd dat we samen vanaf januari 2018 als parochie Sint-Vitus verdergaan. In het weekend van 10 en 11 juni 2017 is deze keuze aan de kerkende parochianen verteld.

23 Parochianen hebben destijds gebruik gemaakt van de uitnodiging om een naamsuggestie aan te reiken. Sommige namen werden door meerdere parochianen ingeleverd, sommige namen bleven in hun eentje als uniek voorstel op de totale lijst schitteren. Voor een enkele naam gold dat hij niet voldeed aan de eisen die het bisdom [1]stelt aan een nieuwe naam, ook al waren dat op zichzelf mooie namen.  St. Vitus, St. Elisabeth (van Thüringen) en St. Mauritius werd de top 3 die de stuurgroep aangereikt heeft aan het bisdom.  Sint-Vitus met de korte uitleg zoals hierboven beschreven. Voor de andere 2 namen gold de toelichting: St. Elisabeth (van Thüringen), een vrouwelijke patroonheilige, in deze tijd goed en logisch. Haar keuze om in eenvoud te leven en haar lijfspreuk “laten we de mensen blij maken” mag als een waardevol voorbeeld voor de nieuwe parochie gezien worden. En  St. Mauritius:  In het midden van het nieuwe parochiegebied was ooit St. Mauritius de patroonheilige van de geloofsgemeenschap rondom Reduzum.  Daarnaast  ligt de nieuwe parochie in het Sint Jacobspad-gebied. En dan sluit de naam Mauritius heel goed aan, want Sint Mauritius en Sint Jacobus vormden samen een duo. Bovendien is hij prachtig gekleurd, wat goed aansluit bij onze multi kleurige geloofsgemeenschap.

Waarom déze namen?

Gewoon omdat ze heel vaak als suggestie aangereikt zijn (vanuit het principe “meerderheid van stemmen”), gewoon omdat ze inhoudelijk een hele mooie verbinding met onze toekomstige parochie maken (vanuit de gedachte dat een parochienaam inhoudelijk een bijdrage kan leveren aan de toekomst), kortom namen die iets van ons verleden naar het heden brengt.  Eind maart is in de weekendvieringen deze top 3 gedeeld.

Van deze drie mooie namen, heeft de bisschop, geadviseerd door de diocesane Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies, nu onze keuze voor Sint-Vitus bekrachtigd. Kerken van destijds in Stiens e.o. (noordelijke punt van de fusieparochie) en Terzool (meest zuidelijke punt) waren gewijd aan Sint-Vitus. De St. Marcus gemeenschap bezit  bijvoorbeeld een prachtige kelk met een afbeelding van hem. Ook in Leeuwarden zijn relikwieën van deze heilige. Wie kent haar niet: Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden (uit de voormalige St. Vituskathedraal)? We dragen haar vaak met ere. Zo zijn er nog veel meer verbindingen aan te geven, waarom de naam Sint-Vitus prachtig bij ons past. En als je uitgaat van de gedachte dat onze jeugd de toekomst vormt, dan is het mooi om te weten dat het kinder- en jeugdkoor in Leeuwarden deze naam al draagt.

De bisschop eindigt zijn schrijven aan de vijf parochies (H. Marcus te Jirnsum, H. Wiro te Easterwierrum, Maria ten Hemelopneming te Wytgaard, H. Martinus te Wergea/Warten en Titus Brandsma te Leeuwarden) met de zin:

“Ik hoop dat de afronding van het fusieproces in het komend half jaar voorspoedig zal verlopen en wens de betrokken parochies Gods zegen toe. In Christus verbonden en met vriendelijke groet.”  Geloof en vertrouwen, straks met elkaar als Sint-Vitusparochie.

[1] De nieuwe naam moest voldoen aan de volgende criteria:

  1. Een verwijzing naar het Christus-mysterie.
  2. Of: verwijzing naar Jozef en/of Maria
  3. Of: Een engel, apostel, zalige of heilige.
  4. Of: Een fragment uit het Evangelie.