Stiltemeditatie 2024

27 februari 2024

Ik zal gaan
O met genoegen zal ik gaan
Met diepe vreugde en trompet geschal.

Wie offers brengt van lof, die eert God waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
(Psalm 50,23)

20 februari 2024

Bij jou
is waarheid en zegen.
Jij zegent mij
om de liefde,
die in mij gezaaid
tot bloei komt.

“Het woord dat komt uit mijn mond,
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
het keert pas weer, wanneer het Mijn wil volbracht
heeft en zijn zending heeft vervuld.”
(Jesaja 55, 11)

13 februari 2024

De zon jaagt de nevel uit de bomen mosgroen
lachen hun takken bloot.

Geliefde broeders en zusters,
laat u niet misleiden:
elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven,
van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
(Jakobus 1, 17)

6 februari 2024

In het grauwe licht
van deze februari morgen
knipper ik mijn tranen weg.
Of was het toch de wind…?

Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar,
Heer, mijn God, en luister naar zijn roepen en naar het gebed
dat uw dienaar vandaag tot U richt. (1 Koningen 8,27)

30 januari 2024

De kleine ster daar aan de hemel
die het allermooiste schijnt.
Ver boven de wolken daar dicht bij de maan,
zie ik de mooiste ster
tussen duizend lichtjes staan.

“Dochter, uw geloof heeft u genezen.
Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”
(Marcus 5, 21-43)

23 januari 2024

Het is onmogelijk… zei trots.
Het is riskant… zei de ervaring.
Het is zinloos … zei het verstand.
Geef het een kans… fluisterde het hart.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.
(Psalm 24, 9-10)

16 januari 2024

Niets in de wereld
kan je zoveel zorgen geven
als je eigen gedachte.

“De sabbat is gemaakt om de mens,
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”
(Marcus 2,28)

9 januari 2024

Bloemen van geluk
moet je zelf planten.
Een gezond en vrolijk hart
vindt het geluk
in de harmonie tussen wens en leven.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord,
omdat ik zijn bijstand geniet.
(1 Samuel 2, 1)

2 januari 2024

Wat wij zijn,
wat wij maken,
adem ons open
maak ons Uw aarde
Uw nieuwe hemel
vrede op aarde

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
(Psalm 98, 3c-4)

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2023