Stiltemeditatie 2024

16 juli 2024

Voor onze levenswandel
zijn geen geplaveide paden.

Opeens overviel hen de angst als weeën een barende vrouw;
zoals de storm uit het oosten de schepen voor Tarsis treft.
(Psalm 48,8)

9 juli 2024

Als het donker genoeg is
worden de sterren
zichtbaar.

Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem;
wij zien geen uitweg meer maar zijn nooit ten einde raad;
(2 Korinthe 4, 8-9)

2 juli 2024

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede.

Dan stond Jezus op,
richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
(Mattheüs 8, 26)

25 juni 2024

Waar Gij uw voet zet bloeit het.

En voor de Heer sprak Hizkia daar het volgende gebed:
“Heer, God van Israël, die op de kerubs troont,
Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde,
Gij die de hemel en de aarde hebt gemaakt.
(2 Koningen 19,14)

18 juni 2024

Jij bent mijn dag,
ik ben jou nacht
samen
maken wij een heel leven.

Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5, 44)

11 juni 2024

Geloof niet alles wat je denkt.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten?
Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
(Marcus 5, 13) 

4 juni 2024

Goede dagen geven blijdschap
slechte dagen geven inzicht

Jezus sprak:
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt.”
(Marcus 12, 17) 

28 mei 2024

Achter de groene takken
groeit voor ieder mens
de plant van “Geluk”

Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud.
(Marcus 10, 29-31)

21 mei 2024

Wij zijn op zoek naar de verloren hof,
naar Hem die schittert als de zon.

Laat God voor u zorgen, want Hij is uw steun,
Hij laat de vrome niet vallen.
(Psalm 55,23) 

14 mei 2024

Wees buigzaam maar laat je niet breken.

“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”
(Johannes 15,17)

7 mei 2024

De grootste fout die je in je leven kunt maken
is voortdurend bang zijn dat je een fout maakt.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!
(Psalm 138, 7-8) 

30 april 2024

Iedere dag een nieuw begin,
woorden die openbloeien,
waar ik in wonen kan, veilig,
veilig met wie dan ook.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.
(Psalm 145,10-11)

23 april 2024

Maar ik ben als een groene olijf
in het Huis van de Heer .
Ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

Mijn schapen luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze
en zij volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven;
(Johannes 10,28)

16 april 2024

Legt Gij uw hand op mij,
hoor ik de weerklanken van Uw woorden
zien mijn ogen -dichtgevroren-,
zingt mijn ziel nog ongebroken enkel U.

Jezus sprak tot hen:
“Ik ben het brood des levens:
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”
(Johannes 6,35)

9 april 2024

In diep verdriet zijn er slechts tranen,
het wassend water van de ziel;
zaden gezaaid in zwarte aarde
ontwaakten toen er licht op viel.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij moet opnieuw geboren worden.
De wind blaast waarheen hij wil;
gij hoort wel zijn gesuis,
maar weet niet waar hij vandaan komt,
en waar hij heen gaat:
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”
(Johannes 3,7-8)

2 april 2024

Pasen is lente
een lied voor God de Heer,
Pasen is morgendauw
God blijft het leven trouw.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.
(psalm 33,4-5)


Dinsdag 26 maart

Ik zoek de stilte,
zoek een rust die ruimte maakt in mij,
ik adem op,
ik ben gerust
en voel u heel dichtbij.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.
(Psalm 71,1-2)

Dinsdag 19 maart

Verlaat de wijsheid niet
en zij zal u bewaren;
heb haar lief
en zij zal u behoeden.
(Spreuken 4;6)

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd; mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
(psalm 89,2-3)

Dinsdag 12 maart

Diepe zucht.
De zucht ontglipt me,
zonder denken,
ontgaat me
als in een droom
en wil me vrijheid schenken.

Daarop zei Jezus hem:
“Sta op, neem je bed op en loop.”
Op slag werd de man gezond.
Hij nam zijn bed op en liep.
(Johannes 4)

Dinsdag 5 maart

Voel de passie van wijsheid
en vlieg recht naar de geliefde
als een duif.
Open je vleugels vanuit heel je hart.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
(Psalm 25, 8-9)

27 februari 2024

Ik zal gaan
O met genoegen zal ik gaan
Met diepe vreugde en trompet geschal.

Wie offers brengt van lof, die eert God waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
(Psalm 50,23)

20 februari 2024

Bij jou
is waarheid en zegen.
Jij zegent mij
om de liefde,
die in mij gezaaid
tot bloei komt.

“Het woord dat komt uit mijn mond,
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
het keert pas weer, wanneer het Mijn wil volbracht
heeft en zijn zending heeft vervuld.”
(Jesaja 55, 11)

13 februari 2024

De zon jaagt de nevel uit de bomen mosgroen
lachen hun takken bloot.

Geliefde broeders en zusters,
laat u niet misleiden:
elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven,
van de Vader der hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
(Jakobus 1, 17)

6 februari 2024

In het grauwe licht
van deze februari morgen
knipper ik mijn tranen weg.
Of was het toch de wind…?

Geef dan acht op de smeekbeden van uw dienaar,
Heer, mijn God, en luister naar zijn roepen en naar het gebed
dat uw dienaar vandaag tot U richt. (1 Koningen 8,27)

30 januari 2024

De kleine ster daar aan de hemel
die het allermooiste schijnt.
Ver boven de wolken daar dicht bij de maan,
zie ik de mooiste ster
tussen duizend lichtjes staan.

“Dochter, uw geloof heeft u genezen.
Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.”
(Marcus 5, 21-43)

23 januari 2024

Het is onmogelijk… zei trots.
Het is riskant… zei de ervaring.
Het is zinloos … zei het verstand.
Geef het een kans… fluisterde het hart.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.
(Psalm 24, 9-10)

16 januari 2024

Niets in de wereld
kan je zoveel zorgen geven
als je eigen gedachte.

“De sabbat is gemaakt om de mens,
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”
(Marcus 2,28)

9 januari 2024

Bloemen van geluk
moet je zelf planten.
Een gezond en vrolijk hart
vindt het geluk
in de harmonie tussen wens en leven.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord,
omdat ik zijn bijstand geniet.
(1 Samuel 2, 1)

2 januari 2024

Wat wij zijn,
wat wij maken,
adem ons open
maak ons Uw aarde
Uw nieuwe hemel
vrede op aarde

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
(Psalm 98, 3c-4)

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2023