‘huis van stilte’

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur (of op een ander tijdstip) kunt u een half uur in stilte bidden en mediteren in uw eigen huis. Na de lockdown hopen we weer samen te mediteren en bidden, waarschijnlijk in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Zodra dit het geval is, melden we dat op de website. 

Hierbij >>>DE WEKELIJKSE NIEUWE TEKST>>> voor wie graag mediteert op een tekst met afbeelding, maar u kunt ook stil zijn op uw eigen manier.

Laten we elkaar (op afstand) nabij zijn!
Germa Kamsma-Kunst

Een citaat van Hetty Hillesum:

Uithouden
Lijden is niet beneden de menselijke waardigheid. Ik bedoel: men kan menswaardig lijden en onmenswaardig.
Ik bedoel: de meeste westerlingen verstaan de kunst van het lijden niet en ze krijgen er duizend angsten voor in de plaats.
Dit is geen leven meer, wat de meesten doen: angst, resignatie, verbittering, haat, wanhoop…. Bij het leven hoort: een plaats geven aan het lijden…. Het komt erop aan, hoe men het draagt en of men het te rangschikken weet in zijn leven en toch het leven blijft aanvaarden.
 

Gebed vanwege het corona-virus 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.