de Goede Week (algemeen)

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden en verrijzenis. Daarom is de Goede Week voor christenen de kern van het geloof.

De Goede Week begint op Palmpasen of Passiezondag met Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem waarna de minder fraaie zaken de overhand krijgen: haat, verraad en verloochening.

Sacrament van Boete en Verzoening meestal een extra viering aan begin Goede Week of in de week daaraan voorafgaand.

Op de woensdag in de Goede Week vindt de Chrismamis plaats, jaarlijks afwisselend in Groningen of Leeuwarden. De viering waarin voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën – catechumenenolie, chrisma en ziekenolie – worden gewijd.

Op Witte Donderdag staat in de viering het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de Eucharistie. Voor wie Jezus in stilte nabij wil zijn is vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur in de Dominicuskerk de mogelijkheid voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus’ oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur volgen we Jezus op zijn Kruisweg, biddend en mediterend.
‘s-Avonds lezen wij het Lijdensverhaal en brengen wij hulde aan het Kruis dat onze hoop en redding is.
Het is een mooi gebruik bij de viering van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen. Ze worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen.

Op Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven, we wachten op de verrijzenis van Pasen. In de avond zetten wij tijdens de Paaswake de jubelzang in: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons.

Op zondag sluiten we af met het Hoogfeest van Pasen.