oecumene

Jaarlijks vinden een aantal oecumenische gebedsvieringen en oecumenische ontmoetingen plaats.

waar

 • in Leeuwarden, afwisselend in de Schakel, de Grote of Jacobijner Kerk en de Bonifatiuskerk
  • in januari samen met de PKN-kerken (Grote Kerk-Fenix-Goede Herder-Adelaar-Regenboog)
  • in oktober samen met de Schakel (PKN-kerk) en het Leger des Heils
  • wisselende oecumenische ontmoetingen 
 • in Wergea/Warten werkt de Martinuskerk samen met PKN-kerken (Gereformeerd en Hervormd) en Doopsgezinde kerk in de Lokale Raad van Kerken van Warten, Wergea en Warstiens
  • in januari een oecumenische viering tijdens de week van gebed voor de eenheid in de Frissel, Kerkbuurt 10, Wergea.
  • in december (meestal 2e zondag advent) gezamenlijke viering, in de Martinuskerk of ‘de Bidler’ (voormalige kerk vlak bij de brug).
  • tijdens het dorpsfeest in Warten (1e volle weekend juli) een oecumenische viering op zondagmorgen in een feesttent
  • ad hoc activiteiten
 • in Wytgaard, de Iepenloftviering in juni samen met de PKN-kerk van Wurdum. 

Zie ook het vieringrooster voor actuele data en locaties.

Top