Year: 2018

2e speeltafel Bonifatiusorgel!

Titus Hoogslag, voorzitter van de orgelcommissie van de Bonifatiuskerk, maakte dit creatieve schilderij waarmee de Orgelcommissie mensen oproept een extra gift te doen voor een tweede speeltafel.  Waarom een 2e speeltafel? Het antwoord kunt u vinden op het schilderij dat

muurkrant Wergea/Warten-decembernummer

kerstcollecte

Kerstcollecte 2018: Stichting Rijk voor Arm De Stichting Rijk voor arm komt op voor kinderen tot en met 12 jaar die in armoede opgroeien. Ze probeert de gevolgen van de armoede zoals sociaal isolement en uitsluiting zoveel mogelijk te beperken.

Top