Professor, bestaat God?

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe vraag van de 7-jarig Anco ‘Professor, bestaat God?’ belandde in 2014 op het bureau van prof. Peter Barthel, sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij beantwoordde  Anco’s vraag en verwerkte zijn antwoord later in een lezing, die verscheen in dagblad Trouw. Omdat zijn lezing veel reacties losmaakte, schreef hij ook een boekje over zijn visie op God, religiositeit en de rol van de kerken. 

Tijdens de lezing van prof. Barhel op 30 januari in het Titus Brandsma Huis legde hij kort gezegd uit dat God niet iemand is maar iets; niet handelend, wíj moeten Gods handen zijn. Aan de hand van prachtige foto’s van het heelal en citaten van wetenschappers legt hij uit hoe wetenschap en religie een verschillende taal spreken, niet met elkaar in strijd maar naast elkaar bestaand als twee verschillend sporten. Uitgaande van de verwondering zoekt de wetenschap rationele antwoorden op vragen, terwijl religie gaat over zingevingsvragen, zoals wat is het doel van ons leven, wat is de zin, is er wel een zin, wat is onze plaats daarin, wat is het goede, etc.

De rol van de kerk is volgens prof. Barthel om elkaar een spiegel voor 2018-01-30 leerhuis IMG_0392 (2)te houden; hoe geven we vorm en inhoud aan onze verwondering en bezieling; wat moeten onze handen doen, want geloven is een werkwoord: iets doen! God als bezielende Geest, doet een appel op ons het goede te doen. “Die geest wordt door ons met vallen en opstaan ont-dekt”, citaat Carel ter Linden. 

Zelden zo’n heldere uiteenzetting – in krap drie kwartier – gehoord. Na de pauze was er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Meer dan 35 mensen waren aanwezig. Voor wie het gedachtegoed van prof. Barthel nog eens rustig wil nalezen, of ermee wil kennismaken, verwijs ik naar zijn boekje (zie foto). 

De slides van de presentatie zijn als pdf bestand te bekijken (inlog niet nodig).