gebeden, teksten, liederen, verhalen en films

Een groeipagina met digitale teksten om gestalte te geven aan onze onderlinge verbondenheid  en om ons geloofsleven te voeden.

voor de kinderen, zie de jeugdpagina

voor iedereen met behoefte aan bezinning / meditatie en gebed: