gebeden, teksten, liederen, verhalen en films

Een groeipagina met digitale teksten om gestalte te geven aan onze onderlinge verbondenheid  en om ons geloofsleven te voeden.

Voor iedereen met behoefte aan bezinning / meditatie en gebed: