gebeden, teksten, liederen, verhalen en films

Nu de kerken gesloten zijn, dragen pastoresteam en parochianen digitaal teksten aan om de onderlinge verbondenheid gestalte te geven en ons geloofsleven te voeden. Dit is een groeipagina…

voor de kinderen

update 25 juni, op de jeugdpagina

voor iedereen met behoefte aan bezinning / meditatie en gebed