gebed voor de vluchteling aan het begin van een nieuw jaar

Op de drempel van een nieuw jaar,
bidden wij, goede God, 

voor ieder mens op de vlucht,
voor ieder kind in gevaar,
dat er open armen zijn om mensen te ontvangen. 

Bidden wij,
voor hulpverleners en verzorgenden in de Griekse kampen,
voor betrokken burgers, daar en hier,
voor politici en bestuurders,
dat zij inhoud geven aan een rechtvaardig en ruimhartig beleid. 

Bidden wij,
voor iedereen die zich machteloos voelt bij de beschamende situatie
aan de grenzen van ons continent,
dat we ons niet verliezen in cynisme en apathie,
dat we niet opgeven te strijden tegen wat onrechtvaardig is. 

Op de drempel van een nieuw jaar,
als uw kerk viert dat de wereld komt om het Kind met geschenken te eren,
bidden wij,
dat we in ieder ander kwetsbaar menskind het beeld van uw liefde blijven zien,
zoals in het Kind dat in de nacht werd geboren,
dat er om vraagt begroet, beantwoord en gekoesterd te worden. 

Ga zo met ons mee,
en laat dit een jaar worden van barmhartigheid en gerechtigheid
voor vluchtelingen wereldwijd.

Dat bidden wij in de naam van het Kind van vrede en licht
voor alle volken en heel de wereld, AMEN 

Bert Altena
predikant Protestantse Gemeente Vries en stadspredikant Assen