meimaand Mariamaand

In de maand mei stellen we Maria centraal, ook hier op de website.

ROZENKRANS
In de Martinuskerk van Wergea en in de Maria ten Hemelopneming te Wytgaard is elke
woensdag van de meimaand om 19.30 uur gelegenheid de rozenkrans te bidden. In de
Dominicus is dat woensdagavond om 18.30 uur voorafgaand aan de viering. Via de website kunt
u de rozenkrans meebidden met een youtube-video.

‘de Zonnekinderen met bloemenhulde Ave Maria’ omstreeks 1945
uit het boek ‘van Vitus tot Titus’ blz 269