meimaand Mariamaand

In de maand mei stellen we Maria centraal, ook hier op de website.

ROZENKRANS
In de Martinuskerk van Wergea en in de Maria ten Hemelopneming te Wytgaard is elke
woensdag van de meimaand om 19.30 uur gelegenheid de rozenkrans te bidden. In de
Dominicus is dat woensdagavond om 18.30 uur voorafgaand aan de viering. Via de website kunt
u de rozenkrans meebidden met een youtube-video.

‘de Zonnekinderen met bloemenhulde Ave Maria’ omstreeks 1945
uit het boek ‘van Vitus tot Titus’ blz 269

Maria in beeld op Tweede Pinksterdag.

Emmer Compascuum. 

Al sinds vele jaren is het in een begrip dat op Tweede Pinksterdag 

een processie wordt gehouden naar Maria Hertogin van Drenthe.
Dit jaar is er helaas geen openbare viering vanwege de huidige situatie

Maar er is Tweede Pinksterdag, 24 mei om 15.00 uur, wél een livestream van het Marialof  

in de St. Willehaduskerk te Emmer Compascuum.
Pastor Karol Mielnik en diaken Sander Hof zullen voorgaan in deze viering.
Iedereen kan deze viering meevieren via livestream.
U kunt de livestream uitzending vinden op YouTube pagina van:
‘Parochie Maria Hertogin van Drenthe’  https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ 

Centraal staat de uitstelling van het Allerheiligste in de sfeervolle St. Willehaduskerk,
omlijst met Nederlandse gezangen (waaronder veel Marialiedjes), schriftlezingen, een preek en voorbeden.

Aansluitend is er een kleine processie naar buiten, naar de kapel van Maria Hertogin van Drenthe.
In deze uitbundig bloeiende – en door de coronacrisis tegelijk schrale – periode,
vragen wij de Moeder van de Heer om haar voorspraak.
Voor zieken en verzorgers, voor kinderen en hun ouders en natuurlijk voor onszelf.

Weet u welkom in onze virtuele kerk!