z&o, zon en one

zieken en ouderen (z&o) / zieken, ouderen en naasten (zon)

Deze werkgroepen vergroten de onderlinge verbondenheid gericht op ouderen en zieken. Dit doen zij door 

  • ouderen en zieken thuis te bezoeken thuis of in MCL en zorginstellingen
  • aanwezig te zijn bij de vieringen in de zorginstellingen
  • wijkbijeenkomsten te organiseren voor ouderen

Er zijn meerdere werkgroepen actief, verdeeld over de parochiegemeenschap:

  • z&o Leeuwarden-Zuid
  • z&o Leeuwarden-Noord
  • z&o Leeuwarden-West / Stiens e.o
  • zon Wergea/Warten
  • zon Wytgaard/Easterwierum
  • omzien naar elkaar (one)

Deze werkgroep legt contact met medeparochianen die een partner of kind hebben verloren en zil een luisterend oor en troost bieden.

Kijk voor de contactpersonen in de parochiegids (hiervoor moet u inloggen) of stel uw vraag bij het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

Top