one, z&o en zon

Zomaar wat afkortingen van werkgroepen in de parochie.

omzien naar elkaar (one)

De leden van deze werkgroep nemen contact op met medeparochianen die een partner of kind hebben verloren en bieden een luisterende oor en troost.

zieken, ouderen en naasten (zon) en zieken en ouderen (z&o)

Deze werkgroepen willen de onderlinge verbondenheid vergroten. Dit doen zij door 

  • ouderen en zieken thuis te bezoeken thuis of in MCL en zorginstellingen
  • aanwezig te zijn bij de vieringen in de zorginstellingen
  • wijkbijeenkomsten voor ouderen te organiseren

Er zijn meerdere werkgroepen actief. 
De werkgroepen zijn verdeeld over de parochiegemeenschap.

  • zon Wergea/Warten
  • zon Wytgaard/Easterwierum
  • z&o Leeuwarden-Zuid
  • z&o Leeuwarden-Noord
  • z&o Leeuwarden-West / Stiens e.o

Kijk voor de contactpersonen in de parochiegids (hiervoor moet u inloggen) of stel uw vraag bij het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

Top