begraafplaatsen / columbarium

begraafplaatsreglement

Het begraafplaatsreglement is destijds door de besturen van de H. Martinus te Wergea en Maria ten Hemelopneming te Wytgaard op 12 januari 2015, H. Marcus te Jirnsum op 14 januari 2015 goedgekeurd en ook goedgekeurd door de bisschop van Groningen Leeuwarden op 5 februari 2015 onder kenmerk 2015-030. Het is van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2015. Klik hier voor het reglement.

tarieven

Een miljoen graven staan online op 2000 begraafplaatsen, kijk op online-begraafplaatsen.nl

Top