gebedsgroepen

  • getijdengebed in Pater Tituskapel

Elke ochtend (behalve op zondag) om 9 uur in de pater Tituskapel naast de St. Bonifatiuskerk wordt het kerkelijk ochtendgebed gebeden.

  • huis van stilte in Mariakapel, Dominicuskerk

Iedere dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur in de Mariakapel een stiltemoment in de Mariakapel van de Dominicuskerk (Harlingerstraatweg 26, Leeuwarden). Ieder die in stilte wil mediteren of bidden is welkom. De kapel is open vanaf 12.15 uur.

  • gebedsgroep Michaël

Deze groep komt iedere donderdagmiddag om 13.30 uur samen in de kapel van Huize St. Jozef in Leeuwarden.

  • rozenkransgebed in Wergea/WartenC&S gebedsgroepen IMG_1938

De maanden mei en oktober zijn traditioneel gewijd aan Maria. In die maanden is er iedere woensdagavond om 19.30 uur rozenkransbidden in de St. Martinuskerk van Wergea/Warten.

  • rozenkransgebed in Wytgaard

De maanden mei en oktober zijn traditioneel gewijd aan Maria. In die maanden is er iedere woensdagavond om 19.30 uur rozenkransbidden in de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard.

  • stille aanbidding

Iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur is er gelegenheid voor stille aanbidding, voorafgaand aan de viering om 19.00 uur in de St. Dominicuskerk, Leeuwarden. 

  • gebedsgroep Titus Brandsma 
Deze groep komt 1x per 2 weken bij elkaar voor het rozenkransgebed en andere gebeden.
Plaats van samenkomst is afwisselend bij één van de deelnemers thuis.
 
Contact
Raadpleeg de parochiegids (op de portal in ‘mijn parochie’) voor de contactpersonen van de gebedsgroepen of mail uw vraag naar het kerkelijk bureau
Top