gebedsgroepen

 

Gebedsgroepen in de Sint-Vitusparochie

C&S gebedsgroepen IMG_1938Rozenkransgebed
De maanden mei en oktober zijn traditioneel gewijd aan Maria. In die maanden is er iedere woensdagavond om 19.30 rozenkransbidden in de St. Martinuskerk van Wergea/Warten en in de Maria Tenhemelopneming in Wytgaard.

 Stille aanbidding
Iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur is er gelegenheid voor stille aanbidding, voorafgaand aan de viering om 19.00 uur in de St. Dominicuskerk te Leeuwarden.

Huis van Stilte 
Iedere dinsdag van 12.30 tot 13.00 is er in de Mariakapel van de Dominicuskerk een half uur stil gebed. Aan de hand van een tekst is er gelegenheid om in stilte te bidden of te mediteren.

Contact
Voor vragen over de verschillende gebedsgroepen of de naam van de contactpersonen kunt u mailen naar kerkelijk bureau

Top