overzicht doordeweekse viering en locaties

Er vinden door de week kleinschalige vieringen plaats in de kerken en zorginstellingen.
Voor specifieke data, zie ook het algemene vieringrooster.

Wanneer Waar Tijd Wat
  KERKEN    
ma. t/m zaterdag Titus Kapel, Bon kerk, Leeuwarden 9.00 Getijdengebed
maandag Dominicuskerk, Leeuwarden 19.00 Eucharistie
dinsdag Martinuskerk, Wergea 19.00 Eucharistie
woensdag Dominicuskerk, Leeuwarden 18.30 /19.00 Stille aanbidding /Eucharistie
donderdag Maria Tenhemelopn., Wytgaard 19.00 Eucharistie
donderdag om de 2 weken (zie rooster) kapel Marcuskerk, Irnsum 9.30 Eucharistie
vrijdag Bonifatiuskerk, Leeuwarden 9.30 Eucharistie
  ZORGINSTELLINGEN    
  deels vervallen ivm corona    
2e dinsdag van de maand Erasmus, Lwd. 14.00 Viering
4e dinsdag van de maand Abbingahiem, Lwd.
start m.i.v. 28 juli 2020
10.00 Viering
3e maandag van de maand

Leppehiem, Akkrum
start m.i.v. 20 juli 2020

10.30 Wo.Co.viering
wekelijks op zaterdag St. Jozef, Lwd. 10.00 Wo.Co.viering

Top