biecht

De biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving of verzoening.

Tijdens de biecht vraagt een gelovige om vergeving bij God door middel van een bevoegd ambtenaar van de kerk.
Een belangrijk sacrament voor de meeste gelovigen dus!

Top