heilig doopsel

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor van der Wal,
tel. (058) 2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

Top