heilig vormsel

VormselBij het heilig vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.

Top