huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde voor elkaar.
Als gelovigen mogen we daaraan toevoegen: het is een ‘sacrament’, een teken van Gods genade. Je zou kunnen zeggen: het huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God.

Het huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het ja-woord.

Top