priesterwijding

Priesterwijding J.deZwart(Bouchier)Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keus om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk.

Betekenis
Een geestelijke kan na een tijdje in dienst te zijn geweest van de kerk, de keuze maken om zich te onderwerpen aan de priesterwijding. Hierbij wordt de geestelijke bezegeld met zijn roeping. Hij kiest er voor om zijn leven geheel in dienst te stellen van God en de priesterwijding is dan ook onuitwisbaar. Eenmaal een gewijde priester, altijd een gewijde priester dus. De priester wordt gewijd door een hogere geestelijke: de bisschop. Na de zegening staat de priester geheel in dienst van de kerk.

Top