kapel Huize St. Jozef

kapel Huize St. Jozef

adres
Eestraat 15
8922 JA Leeuwarden
T. (058) 213 14 25
website: www.paletgroep.nl

RK-viering in de kapel van Huize St. Jozef;  in coronatijd eens per veertien dagen op zaterdagochtend om 10.00 uur. Hierbij zijn ook mensen van buiten welkom. 
Bezoekers worden geacht anderhalve meter afstand van elkaar te houden en na de viering niet te blijven.
Er is dan ook geen koffie drinken na afloop.

Voor data kunt u het actueel vieringrooster of kalender op onze website raadplegen.

Pastores en lekenvoorgangers verzorgen de liturgie op de zaterdagochtend.

Incidenteel zijn er vieringen op andere tijden, bijv. op Goede Vrijdag of tijdens een ouderenmiddag.
Deze vieringen staan dan vermeld in de agenda op de website.

Top