Vieringen dd week

Het gebruik van internet explorer is af te raden.
Gebruikt u wel deze (verouderde) browser dan dient u op het formulier in het datumveld zelf de datum in te vullen volgens het format: jjjj-mm-dd
Wilt u meer gezinsleden aanmelden, dan kunt u dat doen op een tweede formulier.
Omwille van de veiligheid is het aan het oordeel van de beheercommissie hoeveel gezinsleden bij elkaar in één bank kunnen zitten.

Koorts, luchtwegklachten zoals hoesten verkoudheid, niezen of kortademigheid? Blijf thuis!


U gaat akkoord met het gebruik van de gevraagde privé-gegevens binnen het kader van de door de overheid gestelde maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus. Drie weken na de bezochte viering worden de gegevens gewist.
Aangemelde personen vormen samen een gezin.
Aangemelde personen verklaren geen coronavirus gerelateerde gezondheidsklachten te hebben.

Top