inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

(update 24-01-2022 15.14 uur)

Met een kleine groep kwamen we op vrijdagmiddag samen op het plein voor het Titus Brandsmahuis. Daar opende gedeputeerde Klaas Fokkinga het huis door het nieuw beschilderde naambord te onthullen. Buiten valt meteen op dat alle kozijnen geschilderd zijn in verschillende bruintinten die heel goed passen bij de arceringen in baksteen die in de muren zijn aangebracht. Ook stralen de nieuwe leien op het torentje van het Titus Brandsmahuis ons tegemoet.

Pastoor van der Wal begint de zegening van het huis met een mooie bijbeltekst. Jezus vraagt zijn leerlingen om het huis dat ze binnengaan te begroeten met een vredesgroet. Vrede voor het huis, vrede voor allen die haar bewonen. Daarna bidt hij het volgende gebed:

 

Heer, blijf ons nabij.

Uw Zoon heeft onder ons gewoond.

Hij heeft ons leven gedeeld.

Neem ook verblijf in dit huis,

waar velen mogen samenkomen.

U hebt uw gelovigen geleerd hun huis te bouwen op vaste rotsgrond.

Geef dat wij dit huis van ontmoeting en bezinning,

mogen bouwen op geloof, hoop en liefde.

Dat er vrede mag heersen,

tot opbouw van Uw kerk en van de wereld.

 

Met wijwater werden vervolgens de zalen ingezegend met speciale aandacht voor een kruisbeeld, dat vervolgens werd opgehangen in de hal boven de deur naar de Franciscuszaal.Na deze rituele handelingen nam iedereen plaats in de Franciscuszaal voor koffie en thee met iets lekkers erbij. De pastoor heette iedereen welkom. Daarna sprak gedeputeerde Fokkinga over het belang van Titus Brandsma. Titus zag God in de mensen die hij tegenkwam en had daardoor geen oordeel over zijn medemens. Daarom is Titus een inspiratiebron voor het nieuwe huis van ontmoeting. Door elke ochtend open te zijn voor de mensen uit de buurt, voor de mensen uit de parochie en voor iedereen die behoefte heeft aan koffie of een praatje wil de parochie gastvrij zijn en in iedere mens iets van God ontdekken.

 

Thomas Steensma en Rienk Talsma van architectenbureau Adema vertelden met mooie beelden over de geschiedenis van het Titus Brandsmahuis en het verloop van de verbouwing. Van het slopen van alle latere toevoegingen, met de tegenslagen die men tegenkwam, tot het isoleren van het dak en het uiteindelijke resultaat, nam Rienk ons mee door 9 maanden bouw. Het resultaat is dat er nu vier prachtige appartementen gerealiseerd zijn op de eerste en tweede verdieping en dat de zalen op de begane grond weer strak in de verf zitten waardoor alle ornamenten prachtig uitkomen. De keuken en het sanitair zijn bij de tijd gebracht. En Titus Brandsma heeft een mooie plek gekregen in de hal.

Tot slot sprak vice-voorzitter van het parochiebestuur, Agda Wachter, een dankwoord uit aan iedereen die keihard gewerkt heeft aan de realisering van de verbouwing: de bouwers, aannemers en architecten natuurlijk, maar ook Jan Hubers, penningmeester van het parochiebestuur, die het project leidde en ervoor zorgde dat het budget niet overschreden werd. Speciale dank was er ook voor de klusploeg die heel hard gewerkt heeft om het huis leeg te ruimen en de laatste weken om het weer klaar te maken voor gebruik. En natuurlijk was er dank voor alle donateurs, fondsen, stichtingen en particulieren zonder wie het niet mogelijk was zo’n grote verbouwing te realiseren.

(tekst pastor Lysbeth Minnema)

Wie heeft er nu een appartement met zo’n mooi raam in de slaapkamer…….

Top