jeugdcatechese

TOT NA DE LOCKDOWN vindt de jeugdcatechese online plaats.
Op de jeugdpagina vind je de laatste stand van zaken, wijzigingen nieuwtjes en extra’s. Houd ook de parochiekalender in de gaten.

I.v.m. corona geef je je voor iedere activiteit op!
Wat willen we weten
– vermeld naam activiteit,  datum en nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.
Waar geef je je op
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)
–  via aanmeldformulier 

In de eerste helft van januari volgen hierna de voorjaarsactiviteiten.

Top