jeugdcatechese-algemeen

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes van de jeugdgroepen.

CATECHESE voor kinderen en jongeren

 • kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over  verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. Komend seizoen gaan we de verhalen van Jozef, Mozes en Simson beter leren kennen, en we gaan een aantal verhalen van Jezus verkennen. We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’.  Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding:       pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data:                  vrijdag 11 jan, 15 febr., 15 mrt.12 apr., 24 mei, 14 juni
Aanvang:           16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang:            gratis
Plaats:                zaal naast de Dominicuskerk

 • klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.
Begeleider:        pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:                   vrijdag11 jan. , 15 febr., 15 mrt, 12 apr.,24 mei, 14 juni
Aanvang:            19.00 uur tot 20.30 uur        
Toegang:            gratis
Plaats:                 zaal naast de Dominicuskerk

 • terugkomavond klupcatechese
  De jongeren die in juni het sacrament van het Vormsel hebben ontvangen worden uitgenodigd om op vrijdag 18 januari weer bij elkaar te komen. Om na te praten over het Vormsel, en hoe er nu mee gaat. Jullie zijn om 19.00 uur welkom in de zaal naast de Dominicuskerk.
 • Jongerencatechese (15+groep
  Eens per maand op de VRIJ(!)dagavond vanaf februari (dus niet meer op de woensdagavond) is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdens  en na een eenvoudige warme maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over de tien geboden, over waarden en normen en over keuzes maken in het leven. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen.
  Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook af en toe een gezellig uitje of activiteit.
  Begeleiding:       Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
  Data:                   woensdag 16 jan.,1 en 22 febr., 22 mrt., 26 apr., 7 juni
  Aanvang:            18.00-20.00 uur
  Plaats:                 zaal naast de Dominicuskerk !
  Kosten:               3 euro  (inclusief maaltijd)
  Plaats en opgave: kerkelijjkbureau@sintvitusparochie.nl

communiecatechese 2019
In 2019 start in de Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool.Het feest is zondag 19 mei om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20. De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is vrijdag 1 maart.
Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl .
Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 27 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.
Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema

Top