jeugdcatechese-algemeen

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes van de jeugdgroepen.

CATECHESE voor kinderen en jongeren

  • kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over  verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. Komend seizoen gaan we de verhalen van Jozef, Mozes en Simson beter leren kennen, en we gaan een aantal verhalen van Jezus verkennen. We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’.  Kom je een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Op 24 mei zijn de kinderen die dit jaar zich voorbereiden op de Eerste Communie van harte welkom om mee te doen. Op 14 juni is de laatste keer voor de zomervakantie, en gaan we allerlei leuke spelletjes doen.
Begeleiding:       pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data:                  vrijdag 11 jan, 15 febr., 15 mrt.12 apr., 24 mei, 14 juni
Aanvang:           16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang:            gratis
Plaats:                zaal naast de Dominicuskerk

  • klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Op vrijdag 12 april kijken we met de jongeren naar Jezus’ laatste week voor zijn kruisiging. Wat betekent dat voor ons, in onze tijd?  Op vrijdag 24 mei bereiden de jongeren zich voor op de Vormselviering en het slotfeest van 14 juni.  De vormselviering is op zaterdag  22 juni in de Dominicuskerk. Vicaris Bultsma is de Vormheer.
Begeleider:        pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:                   vrijdag11 jan. , 15 febr., 15 mrt, 12 apr.,24 mei, 14 juni
Aanvang:            19.00 uur tot 20.30 uur        
Toegang:            gratis
Plaats:                 zaal naast de Dominicuskerk

  • Jongerencatechese (15+groep

Eens per maand is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdens en na een eenvoudige warme maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over de tien geboden, over waarden en normen en over keuzes maken in het leven. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen.
Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook af en toe een gezellig uitje of activiteit.Je bent welkom.
Begeleiding:       Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data:                   woensdag 16 jan.,1 en 22 febr., 22 mrt., 26 apr., 7 juni
Aanvang:            18.00-20.00 uur
Plaats:                 zaal naast de Dominicuskerk !
Kosten:               3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: kerkelijjkbureau@sintvitusparochie.nl

  • communiecatechese 2019

In januari is in de Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – weer de voorbereiding op de eerste heilige Communie van start gegaan.
Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool.Het feest is zondag 19 mei om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20. De catechese is op vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat.
Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema

Top