jeugdcatechese

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes voor de jeugd..

CATECHESE-activiteiten voor kinderen en jongeren

Laatste nieuws m.b.t. communiefeest voorjaar 2020 

Een mooie groep van tien kinderen uit Leeuwarden, Warten en Stiens is een paar maal op vrijdagmiddag samengekomen in het parochiehuis bij de Dominicus. Onder leiding van Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal bereidden ze zich voor op de Eerste H.Communie.

Helaas gooit het coronavirus roet in het eten! De bijeenkomsten hebben we moeten staken. Via de mail krijgen de kinderen opdrachtjes voor thuis. Ook via de ‘digitale weg’ komen de verschillende delen van een Eucharistieviering aan bod. Bijbelverhalen beluisteren via internet, thuis tekenen en plakken horen bij de voorbereiding.

Helaas is nu duidelijk geworden dat het Communiefeest op 17 mei niet door kan gaan. Zodra een nieuwe datum is vastgesteld, melden we dat hier.

Kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude Testament (dit keer Abraham) en het Nieuwe testament (Pasen, Pinksteren, Zacheüs). We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’. Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding: pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur.
Data: 3 april, 15 mei, 12 juni,
Aanvang: 16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk.
Voor info en opgave: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij Klupcatechese komen jongeren drie jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn. Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen? Het derde jaar gaat voornamelijk over het sacrament van het Vormsel. Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider: pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne.
Data: 3 april, 15 mei, 12 juni,
Aanvang: 19.00 uur tot 20.30 uur.
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk.
Voor info en opgave: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Jongerencatechese

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Dit jaar lezen we stap voor stap de brief van paus Franciscus “Christus vivit “(Christus leeft). Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data: 17 april
Aanvang: 18.00-20.00 uur
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk
Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl  

Top