jeugdcatechese-algemeen

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes van de jeugdgroepen.

CATECHESE voor kinderen en jongeren

Kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’.  Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding:     pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data:                13 september, 4 oktober, 8 november, 6 december
Aanvang:         16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang:          gratis
Plaats:             zaal naast de Dominicuskerk.

Klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij Klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider:       pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:                13 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 14 febr., 13 mrt., 3 april, 15 mei, 12 juni
Aanvang:         19.00 uur tot 20.30 uur 
Toegang:          gratis
Plaats:              zaal naast de Dominicuskerk

Jongerencatechese

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:     Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data:                6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29 nov.-1 dec.),
24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:         18.00-20.00 uur
Plaats:              zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:            3 euro (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

Communiecatechese 2020

In januari begint in de Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – altijd de voorbereiding op de eerste heilige Communie.
Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd rond groep 4 basisschool.
Meer info volgt te zijner tijd.

Top