jeugdcatechese

Najaarsprogramma CATECHESE-activiteiten voor kinderen en jongeren

Door corona vervallen veel activiteiten tot 28 november. Wat na die datum mogelijk, is weten we nog niet. Kijk daarom regelmatig op de parochiekalender en de jeugdpagina, die worden doorlopend bijgewerkt.

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes, extra’s en wijzigingen.

I.v.m. corona geef je je voor iedere activiteit op!
HOE DOE JE DAT
– vermeld naam activiteit,  datum en nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.
WAAR GEEF JE JE OP
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)
– aan een aanmeldsysteem via de website wordt gewerkt.

  • Kindercatechese o.l.v. pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur (act.nr. zie data hieronder)

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is er eens per maand catechese. Aan de hand van een bijbelverhaal worden allerlei leuke activiteiten gedaan zoals spelletjes, knutselen, praten en vieren. De verhalen komen uit het Oude en het Nieuwe Testament. De gebruikte methode heet ‘Licht op ons pad’.
– Data: 18 sept.(nr. 13), 2 okt. (nr. 21), 13 nov. (nr. 45), 11 dec. (nr. 62) en 8 januari.(nr. volgt)
– Tijd: van 16 tot 17 uur in de zaal naast de Dominicuskerk

  • Klupcatechese o.l.v. pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne (act.nr. zie data hieronder)

We zijn heel blij dat we dit jaar starten met een groep van 16 jongeren! Samen zullen zij zich voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. We hopen dat zij een hechte groep worden met elkaar, en dat zij elkaar mogen inspireren en stimuleren om vanuit het geloof in Christus te leven.

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen. En er is een jaar dat voorbereidt op het sacrament van het Vormsel. Komend seizoen starten we met die laatste. De avonden staan in het teken van gezelligheid met elkaar onder andere door het doen van leuke activiteiten.
– Data: 18 sept (nr. 14), 2 okt (nr. 22), 13 nov (nr. 46), 11 dec. (nr. 63)
– Om: 19 tot 20.30 uur in de zaal naast de Dominicuskerk

  • Vanaf september 2020 is er eens in de 3 jaar gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen (dus niet meer jaarlijks.) Dit zal onder voorbehoud zijn op 17 april 2021.

  • Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma (act.nr. in tekst hieronder)

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige warme maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het programma biedt dit jaar in september een speurtocht door Leeuwarden (act.nr. 1) langs religieuze panden. In de Mariamaand oktober wordt lopend door de Dominicuskerk de rozenkrans gebeden en toegelicht (act.nr. 18). Van 23 tot en met 25 oktober is het kloosterweekend in Megen (act.nr. 31). In de aanloop naar de Adventsperiode worden kaarsen versierd (act.nr. 34). December is de maand van Sint en Kerst (act.nr. 54) en in januari is er een stellen-weekend.

-Data: in overleg via de datumprikker (je email graag doorgeven via pastor.kamsma@vitusparochie.nl)
-Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd)
-Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur in de zaal naast Dominicuskerk

 

Top