jeugdcatechese

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes voor de jeugd..

CATECHESE-activiteiten voor kinderen en jongeren

Voorbereiding eerste H. Communie 2020

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool.
Het feest is op zondag 17 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl 

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op dinsdag 25 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorbereiding verloopt.

Begeleiding: Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal
Data: vrijdag 28 februari-wekelijks tot 15 mei en dinsdag 25 februari 20.00 uur
Aanvang: 16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk.
Voor info en opgave: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl

Kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude Testament (dit keer Abraham) en het Nieuwe testament (Pasen, Pinksteren, Zacheüs). We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’. Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding: pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur.
Data: 10 januari, 14 februari, 13 maart, 3 april, 15 mei, 12 juni,
Aanvang: 16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk.
Voor info en opgave: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij Klupcatechese komen jongeren drie jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn. Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen? Het derde jaar gaat voornamelijk over het sacrament van het Vormsel. Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider: pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne.
Data: 10 jan., 14 febr., 13 mrt., 3 april, 15 mei, 12 juni,
Aanvang: 19.00 uur tot 20.30 uur.
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk.
Voor info en opgave: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Jongerencatechese

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Dit jaar lezen we stap voor stap de brief van paus Franciscus “Christus vivit “(Christus leeft). Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data: 24 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april
Aanvang: 18.00-20.00 uur
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk
Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl  

Top