stiltemeditaties 2021

28 december

Laat verschillen ons niet scheiden,
maar zoek uit wat ons samen bindt.
Zoek de God die ons wil leiden,
die verschillen overwint.

21 december

Het licht schijnt in de duisternis.
Verblijd u,
want het licht is nabij.

14 december

Mijn hart verlangt te zien
het lichten
van Uw aangezicht.
Wees mij genadig
zoals Gij beloofd hebt.

7 december

Maar wie zijn woorden betrachten
zijn als de opgaande zon.
Stilte voor Hem
Verwacht Hem
Hij zal komen.

30 november 2021

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder….

23 november 2021

Maar wie zijn woorden betrachten
zijn als de opgaande zon
Stilte voor Hem.
Verwacht Hem,
Hij zal komen.

16 november 2021

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft ( Joh.3,16)

9 november 2021

In het huis van liefde kunnen haat en angst ons niet verteren

2 november 2021, Allerzielen

In het huis van de Vader is plaats voor velen (Joh.14,2)

26 oktober 2021

Iedere dag een nieuw begin,
woorden die openbloeien,
waar ik in wonen kan,
veilig,
met wie dan ook.

19 oktober 2021

Overgave is geen zwakte,
het is een kracht.
Er is kracht voor nodig
om het leven over te geven
aan de Allerhoogste.

12 oktober 2021

Wees gegroet Maria,
Wees gegroet, mijn moeder.
U bent steeds God toegewijd
gaat ons voor in dienstbaarheid.
Wees gegroet.

5 oktober 2021

Draag nu de vuurvlam Gods maar voort.
Verspreid hem
samen met Gods woord.
Dan heeft het vanaf nu
een weids bereik.
In zekerheid voor jou en mij.

28 september 2021

Zijn liefde is bewogen,
zo teder en teer,
helpt ons in onvermogen,
schenkt ons het leven weer.
Wie steunt op Zijn erbarmen
helpt Hij zo liefdevol.
Hij laat ons niet vallen,
ziet altijd naar ons om.

21 september 2021

Mijn voeten staan op een steenrots.
Ik wankel niet.
In mijn mond een lied,
nooit eerder gezongen.

14 september 2021

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert
hoort steeds meer:
de stilte is uw huis.

7 september 2021

Laat verschillen ons niet scheiden.
Maar zoek uit wat ons samenbindt.
Zoek God die ons wil leiden,
Die verschillen overwint.

31 augustus

Stil geluk hoeft niet groot te zijn,
dat kleine geluk,
dat troost,
dat draagt,
dat geeft,
dat verwarmt,
dat diep in jezelf verblijft,
dat je met de mooiste woorden beschrijft.

24 augustus

Dat we allen de smalle weg mogen bewandelen,
de keuze van het smalle pad.
Dat we naar Gods wil mogen handelen.
We worden moe noch mat.

17 augustus

Zingt voor de heer en nieuw lied,
laat Zijn lof weerklinken
tot aan de uithoeken der aarde.

10 augustus

Laat de woestijn zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien.

3 augustus

Als de stilte spreekt dan zwijgen alle stemmen.

27 juli

Iedere dag een nieuw begin,
woorden die openbloeien
waar ik in wonen kan
veilig
met wie dan ook.

20 juli

Verlaat de wijsheid niet
en zij zal u bewaren:
heb haar lief
en zij zal u behoeden.

(Spreuken 4:6)

13 juli

Naar jou woel ik in de nacht
-slaap je ?
Raak mij aan
dat ik rust vind
en naar jou opsta
in de morgen

(Huub Oosterhuis)

6 Juli

Laat het licht van je wezen,
het bewust kennen van je ware zelf,
uitstralen naar de mensen om je heen.
Laat het hen verlichten,
zoals het ook
de gemeenschap van stemmen
in je verlicht.

29 juni

Nacht van aarde,
alle lichten uit,
geurend lieve manderijn,
hangend aan je gedroomde takje
in de nachtgaard.

22 juni

Voel de passie van wijsheid
en vlieg recht naar de geliefde
als een duif,
open je vleugels
vanuit je hart.

(zegeningen van de Kosmos)

15 juni

Aarde is al wat wij maken,
adem ons open,
maak ons Uw aarde,
Uw nieuwe hemel,
vrede op aarde.

(Huub Oosterhuis)

8 Juni

Bij jou is waarheid en zegen.
Jij zegent mij om de liefde die,
in mij gezaaid,
tot bloei komt.

1 juni

Liefde en trouw ontmoeten elkaar,
heil en vrede omhelzen elkaar,
trouw ontkiemt uit de aarde.

(Psalm 85:11,12)

25 Mei 

Diepe zucht.
De zucht ontglipt me, zonder denken,
Ontgaat me als in een droom
en wil me vrijheid schenken.

18 mei

De warme Pinkstergloed
ontsteekt een liefdevuur. 
Mijn hart in vuur en vlam
de Heilige Geest die kwam.

11 mei

Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest
om God mijn redder: 
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen. 
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen

4 Mei

De lucht was geel als chrysanten,
de bomen golven op de heuvelen,
lente licht,
zacht lente licht.

27 april

Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van de Heer.
Ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.

20 april

Legt Gij uw hand op mij,
hoor ik de weerklank van uw woorden,
zien mijn ogen-dichtgevroren,
zingt mijn ziel,
nog ongebroken,
enkel U.

13 april 2021

In diep verdriet zijn slechts tranen, het wassend water van de ziel.
Zaden gezaaid in zwarte aarde
ontwaakten toen er licht op viel.

6 april 2021

Pasen is lente,
een lied voor God, de Heer,
de zegeklok luiden.
Pasen is morgendauw,
God blijft het leven trouw.

 

 

30 maart 2021

Ik ben het Licht van de wereld.
Wie Mij volgt,
dwaalt niet rond in de duisternis,
maar zal het licht van het leven bezitten.
( Johannes 8,12)

 

 

23 maart 2021

Laat mij delen in de diepte van Uw liefde.
In de ruimte van uw liefde.
In de lengte van Uw liefde ten einde toe.

 

 

16 maart 2021

Ontferming zoekt mijn ziel,
Ik hoor in mij een lied
-verwacht de nieuwe dagen-
zing ik ben van jou,
jij zal mijn ziel bewaren.
Huub Oosterhuis

 

 

9 maart 2021
Alleen in de woestijn.
Veertig dagen alleen in de woestijn.
Welk mens kan dat verdragen,
dat moet Gods Zoon wel zijn.

 

 

2 maart 2021

Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend:
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor hen bent.

 

 

 

23 februari

Zijn liefde is zo teder en zo teer,
helpt ons in onvermogen,
schenkt ons het leven weer.

Wie steunt op Zijn erbarmen,
helpt Hij zo liefdevol.
Hij laat ons niet vallen,
ziet altijd naar ons om.

 

 

 

16 februari

Stil geluk hoeft niet groot te zijn,
dat kleine geluk,
dat troost,
dat draagt,
dat geeft,
dat verwarmt,
dat diep in jezelf verblijft,
dat je met de mooiste woorden beschrijft.

 

 

9 februari 2021

Overgave is geen zwakte, het is een kracht.
Er is kracht voor nodig
om het leven over te geven aan de Allerhoogste.

 

 

2 februari 2021

Kale bomen vertellen zoveel,
hun zoektocht naar de warmte bij elkaar,
het lijkt of ze elkaar ondersteunen
naar de eerste lentegroei.
Kale bomen dromen niet,
ze zijn op hun hoede,
voor de wind woede.

 

 

26 januari 2021

Dat we allen de smalle weg mogen bewandelen,
de keuze van het smalle pad.
Dat we naar Gods wil mogen handelen.
We worden moe noch mat.

 

 

19 januari 2021

Witte klokjes de pure natuur
luiden vreugde ieder uur.
Kijken teder elkander aan, ze zijn apart
ze veroverden mijn hart.

 

 

12 januari 2021

Draag de vuurvlam Gods maar voort.
Verspreid hem samen met Gods woord.
Dan heeft ‘t vanaf nu een weids bereik,
in zekerheid voor jou en mij.

 

 

5 Januari 2021

Is ‘t wonder uit Betlehem?
Kijk nog eens een keer
en luister maar weer,
dan voltrekt zich een groot wonder.
Wees even stil, dan kun je horen,
als Hij zegt, Ik ben ook voor jou geboren.

 

Alle stiltemeditaties voor Advent en Kersttijd 2020

 

Link naar eerdere stiltemeditaties

Top