cursussen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden.
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Tel 058-2120984

 

HOE DOET U DAT
– bij opgave naam activiteit, datum en nummer vermelden
– uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.

WAAR GEEFT U ZICH OP
via het aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur)