diaconaat in de stad

In het Diaconaal Platform Leeuwarden (een samenkomst van vertegenwoordigers voor de diaconie van 16 kerken uit Leeuwarden) is gesproken over het volgende.

  • Bed-Bad-Brood-opvang voor asielzoekers en stichting INLIA
  • armoede aanpak
  • zorgzame kerk (wat kun je als kerk doen in de participatie maatschappij)
  • noodhulp
  • kerstpakketten
  • straatpastoraat
  • schuldhulpmaatjes
  • kerstcollecte voor stichting KIEN

Er zijn ALTIJD mensen nodig in het diaconaal platform om na te denken over actuele zaken in Leeuwarden en omgeving rond werk, individuele noden en welzijn.

Informatie bij pastor Lysbeth Minnema, pastor.minnema@sintvitusparochie.nl