Tag: Adema-orgel Dominicus

Adema-orgel Dominicus gerestaureerd

Op 19 mei 2018 is het hoofdorgel en de gerestaureerde speeltafel van de Dominicuskerk tijdens de avondviering feestelijk in gebruik genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door

Tagged with:
Top