Tag: barmhartig

Diaconie

‘Naaste zijn voor je medemens‘. Daaraan willen we concreet invulling geven.In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk

Tagged with: , ,
Top