Tag: begraafplaats

begraafplaatsen / columbarium

De Sint-Vitus Parochie heeft 3 eigen begraafplaatsen en een columbarium, te weten de RK begraafplaats in Jirnsum. Voor inlichtingen: begraafplaats.jirnsum@sintvitusparochie.nl de RK begraafplaats in Wytgaard. Voor inlichtingen: begraafplaats.wytgaard@sintvitusparochie.nl   de RK begraafplaats in Wergea. Voor inlichtingen: begraafplaats.wergea-warten@sintvitusparochie.nl het columbarium in de

Tagged with: , , , , , , , ,

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl stichting restauratie Sint Martinuskerk gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl digitale Muurkrant rondom de St. Martinus 9e jrg nr 5 (19 mei 2021) 9e jrg

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Top