Tag: boekje kruiswegstaties

St. Martinus, Wergea/Warten

            adres Kerkbuurt 24 9005 PV Wergea contact.martinus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.martinus@sintvitusparochie.nl digitale Muurkrant rondom de St. Martinus (lokale informatie) Het laatste nummer: Muurkrant jrg.7, nr. 6 juli 2019 Muurkrant-archief redactie Muurkrant:

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

St. Bonifatius, Leeuwarden

          contact Bonifatiuskerk Bonifatiusplein 21 8911 JT Leeuwarden contact.bonifatius@sintvitusparochie.nl tel. (058) 212 09 84 gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl vieringen ochtendgebed van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur (in Pater Titus Kapel) eucharistieviering

Tagged with: , , , , , , , , ,

St. Dominicus, Leeuwarden

          contact Dominicuskerk Harlingerstraat 26 8913 CE Leeuwarden contact.dominicus@sintvitusparochie.nl gemeenschap- en beheercommissie taken en bevoegdheden contact: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl vieringen op maandag, woensdag en zaterdag, aanvang 19:00 uur English Mass, on the first Monday of the month (precise

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Top