Tag: Chrismamis

de Goede Week (algemeen)

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden en verrijzenis. Daarom is de Goede Week voor christenen de kern van het geloof. De Goede Week begint op Palmpasen of Passiezondag met Jezus’ glorieuze intocht in

Tagged with: , , , , , , ,

17-04 chrismamis – oliewijding in St.Dominicus

Jaarlijkse Chrismamis van het noordelijk bisdom 17 april om 19.00 uur in Dominicuskerk te Leeuwarden. Oliewijding door bisschop Van den Hout De wijding van heilige oliёn voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op woensdag 17 april om

Tagged with: ,
Top