Tag: doopbewijs

heilig doopsel

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof. Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor van der Wal, tel. (058) 2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

Tagged with: , ,

parochiesecretariaat

Bij het parochiesecretariaat kunt u terecht voor het volgende opgave voor cursussen (naam cursus, datum, aantal personen, afzender) aanvragen gebedsintenties / misintenties  aanvragen doopbewijzen via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl aanvragen cursusboekjes Catechese en Spiritualiteit (deze kunt u online inzien op de webpagina Catechese en

Tagged with: , , , , , , , , ,
Top