Tag: fusiepartners

waar komen wij vandaan

De Sint-Vitusparochie is op1 januari 2018 ontstaan. Toen zijn onderstaande parochies met elkaar gefuseerd. H. Wiro te Easterwierrum (Nederlands: Oosterwierum) H. Marcus de Evangelist te Jirnsum (Nederlands: Irnsum) H. Martinus te Wergea/Warten (Nederlands: Warga/Wartena) Maria Tenhemelopneming te Wytgaard Titus Brandsma

Tagged with:
Top