Tag: GelovenNu

‘geloven Nu’

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN VERVALLEN TOT NA DE LOCKDOWN. Houd de parochiekalender en de nieuwspagina in de gaten voor TUSSENTIJDSE wijzigingen. I.v.m. corona geeft u zich voor iedere activiteit op! HOE DOET U DAT – bij opgave naam activiteit, datum en nummer vermelden –

Tagged with: ,
Top