Tag: gemeenschap en beheer

gemeenschap en beheer

Sint-Vitusparochie wordt gevormd door 5 geloofsgemeenschappen in het oorspronkelijke Vitus-gebied: Leeuwarden, Wergea/Warten, Wytgaard/Easterwierrum en Jirnsum. De centrale ontmoetingsplaats, die de kerk kan zijn, maakt dat er per kerk een groep mensen nodig is die samen de gemeenschap- en beheercommissie vormt.

Tagged with: , ,
Top